Krema Seperatörü

Krema Seperatörü

Krema seperatörü; üretim öncesi hammadde olarak prosese dahil edilen sütün standardizasyonu amacıyla uygulanan bir işlemdir. Yüksek devir (7000-7500 rpm) santrifüj uygulamasıyla süt yağının tamamen ( daha sonra arzu edilen oranda tekrar yağsız süte ilave edilmek üzere) veya kısmen sütten ayrılması amaçlanmaktadır. Böylelikle üretime alınan sütlerin farklı yağ oranlarına sahip olması, dolayısıyla farklı kalitede üretim yapılmasının önüne geçilmektedir. 

Farklı hayvan tiplerinden sağılan süt; hayvanın cinsine, ırkına, beslenme koşullarına, yaşadığı ortama, mevsim koşulları gibi bir çok faktörden etkilenir. Yılın farklı dönemlerinde, aynı hayvandan farklı yağ oranına veya katı madde oranına sahip sütler elde edilebilmektedir. Süt işletmesi için gerek ekonomik gerek ise ürün kalitesi açısından bu durum ciddi bir risk oluşturmaktadır. 

Söz konusu sebeplerden dolayı yıl genelinde sütte meydana gelen bileşimsel farklılıkların önüne geçebilmek ve sürekli standart kalitede ürün elde ederken, maliyet kontrolünü de sağlıklı bir şekilde yapabilmek amacıyla; süt üretime alınmadan önce yağ oranı istenilen düzeye çekilir. Bu işlem bazen süt yağının tamamen sütten alınarak farklı bir tankta yağsız süte, gerekli görülen oradan tekrar ilave edilmesiyle yapılırken, bazen santrifüj seperatörden belirli oranda yağı alınarak standardize edilen sütün direkt prosese dahil edilmesiyle gerçekleşir.

Merhaba. WhatsApp Yardım Hattımıza Hoşgeldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba. Telefon Yardım Hattımıza Hoşgeldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba. Bize haritadan kolayca ulaşabilirsiniz.